Já mám, kdo má Peníze do 100 Kč

265 

Seznamte děti zábavným způsobem s hodnotami mincí. Děti si procvičí sčítání a odčítání do 100. K ruce budete mít nádherný přehled mincí a nápady na mnoho aktivit pro jednotlivce i skupinu. Tento balíček karet využijete plnohodnotně doma, tak i ve školní lavici.

Hra je ideální zejména pro děti 2. ročníku v období, kdy se rozvíjí počítání do 100. Využijete ji však i v ostatních ročnících při opakování nebo upevňování učiva. Mladší děti se učí znát hodnotu a vzhled jednotlivých mincí.

Produkt obsahuje: 45 hracích karet + dárek, pravidla + nápady k dalšímu využití, úžasně praktická krabička.

Na kartách jsou rozmístěné mince v horní a dolní části. Jedná se v součtu o částky do 100,-. Princip hry je jednoduchý. Karty na sebe navazují podle příslušné částky peněz. Hru využijete jak ve skupině dětí, tak ve dvojici. Ale i jednotlivec může dělat různé aktivity, které jsou obsahem přibaleného návodu. Příjemný pevný papír vám nedovolí pustit karty z ruky. A velkou výhodou je, že se nedají jen tak lehce poškrábat a zmuchlat. Vydrží tak nápor i mladších sourozenců.

Co se děti naučí:

    orientovat na číselné ose do 100
    sčítat a odčítat do 100 (písemně i zpaměti)
    dopočítávát do 100
    rozložit číslo na desítky a jednotky
    porovnávat čísla do 100
    zaokrouhlovat na desítky
    poznat vzhled jednotlivých mincí
    používat mince v hodnotě 1, 2, 5, 10, 20, 50
    počítat s mincemi do 100 korun

Základní pravidla:

Všechny karty rozdejte mezi děti. Ty si je rozloží pohodlně před sebe. Nevadí, když je spoluhráči navzájem vidí. Na každé kartě má hráč hodnotu v mincích (já mám) a ve spodní části je pak zapsána číslicí odlišná hodnota (kdo má?).

Začíná ten, kdo dostal kartičku s úvodním textem „Já mám první kartu“. Použije tuto větu a pak se zeptá: „Kdo má 81?“, jak je uvedeno ve spodní části karty. Na dotaz reaguje hráč, jehož mince dávají součet 81, a položí otázku podle spodní části karty (v tomto případě „Kdo má 23?“). Karty na sebe navazují a vytvářejí řadu.

Aktivity pro jednoho hráče:

Dítě si vybere  jednu kartu, do sešitu opíše obě čísla a splní následující úkoly:

    napíše počet desítek a jednotek
    písemně sečte / odečte obě čísla
    napíše číslo předcházející a následující hodnotě mincí, a vytvoří tak číselnou řadu
    zaokrouhlí obě čísla na desítky
    dopočítá, kolik chybí do 100 pro každé z čísel

Dítě může také použít více karet a splnit následující úkoly:

    ze všech karet vytvoří řetěz (mince x číslo)
    znázorní součet více karet pomocí papírových mincí a bankovek
    sečte mince na příslušných kartách a zapíše výsledek

Aktivity pro skupinu:

Desítky a jednotky: První hráč řekne podle své karty například: „Já mám 5 desítek a 3 jednotky. Kdo má 3 desítky a 5 jednotek?“ Pokračuje hráč, který má na kartě hodnotu mincí 35.
Větší/menší: Hráč podle své karty řekne například: „Já mám 32. Kdo má číslo, které je o 9 větší než 80?“ Pokračuje hráč, který má na kartě hodnotu mincí 89.
Početní úkoly: Hráč podle své karty řekne například: „Já mám 72.” Navazujícího hráče vyzve příkladem, který sám vymyslí podle čísla ve spodní části karty. “Kdo má 54 + 7?“. Pokračuje hráč, který má na kartě hodnotu mincí 61.
Hledám kartu: Vypíšeme si z karet všechna čísla, která hra obsahuje. Hráči reagují na pokyny zadavatele. Příklad zadání: „Hledám kartu, která má tuto hodnotu: 2 desetikoruny a 2 pětikoruny.“ Tedy hledá kartu, na které je celková hodnota mincí 30. Reaguje hráč, který má znázorněnou hodnotu 30 např. takto: 1 dvacetikoruna a 1 desetikoruna.
Vyvolávaná: Jeden je hlasatel, který dává úkol, ostatní sledují na kartě součet mincí. Hlasatel vyzve hráče například takto: „Kdo má součet mincí mezi 50 a 55, udělá tři dřepy.“ Kdo má, provede činnost a stává se novým hlasatelem. Nastane-li situace, že by hlasatelů bylo více, buď hlasatel zúží možnosti, nebo vybere někoho dalšího.
Od největšího: Vytvoříme skupiny po pěti nebo více hráčích. Každý má svou kartu. Hráči se seřadí vedle sebe podle hodnoty mincí na svých kartách – od nejvyšší po nejnižší hodnotu.
Pohyblivé řady: Dvě řady hráčů stojí proti sobě. Každý má svou kartu, jejíž hodnotu zná. Hráči proti sobě si navzájem ukáží své karty. Spočítají hodnotu protivníka a porovnají s hodnotou na své kartě. Kdo má vyšší číslo, vyskočí, kdo má nižší číslo, provede dřep. Poté se řady o jedno místo posunou a přebývající hráč přejde na začátek řady.
Větší bere: Karty rozdělíme na hromádky podle počtu hráčů. Hráči otočí karty z hromádky a sečtou hodnotu mincí. Kdo má větší obnos, bere všechny vyložené karty a uloží si je dospod své hr

Katalogové číslo: 8594206910024 Kategorie:

Popis

Seznamte děti zábavným způsobem s hodnotami mincí. Děti si procvičí sčítání a odčítání do 100. K ruce budete mít nádherný přehled mincí a nápady na mnoho aktivit pro jednotlivce i skupinu. Tento balíček karet využijete plnohodnotně doma, tak i ve školní lavici.

Hra je ideální zejména pro děti 2. ročníku v období, kdy se rozvíjí počítání do 100. Využijete ji však i v ostatních ročnících při opakování nebo upevňování učiva. Mladší děti se učí znát hodnotu a vzhled jednotlivých mincí.

Produkt obsahuje: 45 hracích karet + dárek, pravidla + nápady k dalšímu využití, úžasně praktická krabička.

Na kartách jsou rozmístěné mince v horní a dolní části. Jedná se v součtu o částky do 100,-. Princip hry je jednoduchý. Karty na sebe navazují podle příslušné částky peněz. Hru využijete jak ve skupině dětí, tak ve dvojici. Ale i jednotlivec může dělat různé aktivity, které jsou obsahem přibaleného návodu. Příjemný pevný papír vám nedovolí pustit karty z ruky. A velkou výhodou je, že se nedají jen tak lehce poškrábat a zmuchlat. Vydrží tak nápor i mladších sourozenců.

Co se děti naučí:

    orientovat na číselné ose do 100
    sčítat a odčítat do 100 (písemně i zpaměti)
    dopočítávát do 100
    rozložit číslo na desítky a jednotky
    porovnávat čísla do 100
    zaokrouhlovat na desítky
    poznat vzhled jednotlivých mincí
    používat mince v hodnotě 1, 2, 5, 10, 20, 50
    počítat s mincemi do 100 korun

Základní pravidla:

Všechny karty rozdejte mezi děti. Ty si je rozloží pohodlně před sebe. Nevadí, když je spoluhráči navzájem vidí. Na každé kartě má hráč hodnotu v mincích (já mám) a ve spodní části je pak zapsána číslicí odlišná hodnota (kdo má?).

Začíná ten, kdo dostal kartičku s úvodním textem „Já mám první kartu“. Použije tuto větu a pak se zeptá: „Kdo má 81?“, jak je uvedeno ve spodní části karty. Na dotaz reaguje hráč, jehož mince dávají součet 81, a položí otázku podle spodní části karty (v tomto případě „Kdo má 23?“). Karty na sebe navazují a vytvářejí řadu.

Aktivity pro jednoho hráče:

Dítě si vybere  jednu kartu, do sešitu opíše obě čísla a splní následující úkoly:

    napíše počet desítek a jednotek
    písemně sečte / odečte obě čísla
    napíše číslo předcházející a následující hodnotě mincí, a vytvoří tak číselnou řadu
    zaokrouhlí obě čísla na desítky
    dopočítá, kolik chybí do 100 pro každé z čísel

Dítě může také použít více karet a splnit následující úkoly:

    ze všech karet vytvoří řetěz (mince x číslo)
    znázorní součet více karet pomocí papírových mincí a bankovek
    sečte mince na příslušných kartách a zapíše výsledek

Aktivity pro skupinu:

Desítky a jednotky: První hráč řekne podle své karty například: „Já mám 5 desítek a 3 jednotky. Kdo má 3 desítky a 5 jednotek?“ Pokračuje hráč, který má na kartě hodnotu mincí 35.
Větší/menší: Hráč podle své karty řekne například: „Já mám 32. Kdo má číslo, které je o 9 větší než 80?“ Pokračuje hráč, který má na kartě hodnotu mincí 89.
Početní úkoly: Hráč podle své karty řekne například: „Já mám 72.” Navazujícího hráče vyzve příkladem, který sám vymyslí podle čísla ve spodní části karty. “Kdo má 54 + 7?“. Pokračuje hráč, který má na kartě hodnotu mincí 61.
Hledám kartu: Vypíšeme si z karet všechna čísla, která hra obsahuje. Hráči reagují na pokyny zadavatele. Příklad zadání: „Hledám kartu, která má tuto hodnotu: 2 desetikoruny a 2 pětikoruny.“ Tedy hledá kartu, na které je celková hodnota mincí 30. Reaguje hráč, který má znázorněnou hodnotu 30 např. takto: 1 dvacetikoruna a 1 desetikoruna.
Vyvolávaná: Jeden je hlasatel, který dává úkol, ostatní sledují na kartě součet mincí. Hlasatel vyzve hráče například takto: „Kdo má součet mincí mezi 50 a 55, udělá tři dřepy.“ Kdo má, provede činnost a stává se novým hlasatelem. Nastane-li situace, že by hlasatelů bylo více, buď hlasatel zúží možnosti, nebo vybere někoho dalšího.
Od největšího: Vytvoříme skupiny po pěti nebo více hráčích. Každý má svou kartu. Hráči se seřadí vedle sebe podle hodnoty mincí na svých kartách – od nejvyšší po nejnižší hodnotu.
Pohyblivé řady: Dvě řady hráčů stojí proti sobě. Každý má svou kartu, jejíž hodnotu zná. Hráči proti sobě si navzájem ukáží své karty. Spočítají hodnotu protivníka a porovnají s hodnotou na své kartě. Kdo má vyšší číslo, vyskočí, kdo má nižší číslo, provede dřep. Poté se řady o jedno místo posunou a přebývající hráč přejde na začátek řady.
Větší bere: Karty rozdělíme na hromádky podle počtu hráčů. Hráči otočí karty z hromádky a sečtou hodnotu mincí. Kdo má větší obnos, bere všechny vyložené karty a uloží si je dospod své hr

Další informace

Výrobce